UGOV engineering Sp.z.o.o. wykonuje pełny kompleks produkcji szaf sterowniczych dowolnej trudności: od opracowania koncepcji i projektowania układu sterowania, do montażu i wprowadzenia do eksploatacji oraz obsługi serwisowej.

W trakcie montażu szaf  spełniamy:
  • Obserwacja obiektu zleceniodawcy;
  • Opracowanie i zatwierdzenie specyfikacji technicznych dotyczących projektowania i produkcji urządzeń;
  • Projektowanie zasilania i automatyzacja procesów technologicznych;
  • Wyrób i kompleksowe dostarczenie sprzętu elektrycznego, automatyzacji i oprogramowania;
  • Nadzór instalacji, instalacja i uruchomienie;
  • Obsługa dostarczonego sprzętu.

 Instalacje i technologiczność

 Nasze bogate doświadczenie w projektowaniu i produkcji, profesjonalne podejście do rozwiązywania każdego   problemu technologicznego oraz dobór komponentów z wykorzystaniem najlepszych osiągnięć technicznych   na świecie w połączeniu zapewniają wysoką jakość i niezawodność naszych produktów. Wszystkie nasze   rozwiązania i produkty są zgodne z normami Unii Europejskiej dotyczącymi produktów elektrycznych i   energetycznych.

 Pełny zakres prac

 Dział produkcyjny UGOV engineering Sp.z.o.o wykonuje pełen zakres prac w zakresie projektowania nowych   obiektów automatyki, modernizacji i przebudowy istniejących systemów technologicznych.
 Jesteśmy gotowi zaoferować zarówno małe (budżetowe) lokalne rozwiązania systemów sterowania (na   przykład: pompa, panel sterowania wentylatora), jak i wielopoziomowe systemy elektryczne do automatyzacji   procesu technologicznego w produkcji, kompleksowe rozdzielnice.

 Specjaliści firmy wykonują następujące prace:
  • Kontrola obiektu klienta;
  • Opracowanie rozwiązania technicznego;
  • Opracowanie propozycji technicznej i handlowej oraz studium wykonalności wdrożonego systemu;
  • Opracowanie i koordynacja specyfikacji technicznych z klientem;
  • Opracowywanie dokumentacji projektowej i inżynierskiej;
  • Montaż rozdzielnic elektrycznych w zakładach produkcyjnych, montaż szaf sterowniczych i paneli operatorskich;
  • Wybór i dostawa oprzyrządowania i oprogramowania;
  • Opracowanie oprogramowania i systemów wizualizacji dla stacji roboczej operatora;
  • Prace instalacyjne;
  • Uruchomienie;
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
  • Szkolenie personelu.


 Każdy z wymienionych typów może być zrealizowany zarówno osobno, jak i całkowicie „pod klucz”.

-