Hydrostatyczny pomiar poziomu Deltapilot FMB51

Czujnik ciśnienia hydrostatycznego z celą pomiarową CONTITE do pomiarów poziomu.
Deltapilot FMB51 to czujnik w wersji prętowej ze stałym przyłączem technologicznym. Czujnik ten, z celą pomiarową CONTITE jest stosowany głównie w gospodarce wodno-ściekowej. Służy on do pomiaru poziomu cieczy i past w zbiornikach otwartych i zamkniętych; pomiar jest niewrażliwy na tworzenie się piany na powierzchni medium. Możliwość stosowania w obwodach blokadowych o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2.