Ciśnienie absolutne i względne Cerabar PMP75

Cyfrowy przetwornik ciśnienia z całkowicie spawanym separatorem membranowym do pomiaru gazów i cieczy.
Cyfrowy przetwornik ciśnienia Cerabar PMP75 z separatorem membranowym jest stosowany w przemyśle, łącznie z branżami o wysokich wymaganiach odnośnie higieniczności, do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy. Służy do pomiaru wysokich ciśnień i w zakresie wysokich temperatur medium od -70 do +400°C. Szybka konfiguracja przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego bez konieczności zadawania ciśnienia wzorcowego ułatwia uruchomienie i zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508, do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/SIL3.