Zewnętrzne zasilanie

Zewnętrzne zasilanie

Zewnętrzne zasilanie 24 V podtrzymuje działanie logiki napędu po odłączeniu zasilania sieciowego.


Numer zamówieniowy

130B1108, bez pokrycia
130B1208, z pokryciem

FC 102, FC 103, FC 202, FC 301, FC 302

Ta opcja umożliwia podłączenie zewnętrznego zasilania DC podtrzymującego działanie sekcji sterowania oraz wszystkich zainstalowanych opcji w przypadku awarii zasilania. 
    Zakres napięcia wejściowego: 24 V DC +/-15% (maks. 37 V w 10 s)
    Maks. prąd wejściowy 2,2 A
    Maks. długość kabla 75 m
    Wejściowe obciążenie pojemnościowe < 10 uF