VLT® Soft Starter MCD 500

MCD 500 jest kompletnym rozwiązaniem w zakresie płynnego rozruchu silnika. Przekładniki prądu mierzą prąd silnika, który jest sygnałem sprzężenia zwrotnego dla kontrolowanego narastania napięcia silnika w czasie.

AAC — adaptacyjne sterowanie przyspieszaniem, automatycznie wybiera najlepszy profil rozruchu i zatrzymania w danym zastosowaniu.

Adaptacyjne sterowanie przyspieszaniem oznacza, że dla każdego rozruchu i zatrzymania, softstarter porównuje i adaptuje proces do wybranego profilu dla danego zastosowania.
Softstarter VLT® MCD 500 posiada czteroliniowy wyświetlacz graficzny i klawiaturę ułatwiającą programowanie. Możliwa jest konfiguracja zaawansowana z wyświetleniem statusu roboczego.

Trzy menu systemowe: Szybkie menu, konfiguracja aplikacji i menu główne zapewniają optymalne programowanie.

Zakres mocy
21–1600 A, 7,5–850 kW (1,2 MW połączenie wewnątrz trójkąta)
Wersje dla 200–690 V AC