VLT® OneGearDrive®

VLT® OneGearDrive® jest wysokosprawnym, trójfazowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, sprzężonym ze zoptymalizowaną przekładnią stożkową.

Jako część Danfoss VLT® FlexConcept®, VLT® OneGearDrive® jest energooszczędnym układem napędowym, pomagającym zoptymalizować wydajność produkcji i zmniejszyć koszty energii.

Przy zastosowaniu tylko jednego silnika z trzema przełożeniami, koncepcja silnika obejmuje wszystkie typowe wersje napędów przenośników najczęściej używanych w branży spożywczej.

Ponadto ograniczony zakres fizycznych konfiguracji VLT® OneGearDrive® upraszcza organizację części zamiennych i czyni ją bardziej ekonomiczną, ułatwiając pracę inżynierów i montaż dzięki znormalizowanym wymiarom.