VLT® Integrated Servo Drive System ISD 410

Decentralizacja jednostki napędowej zapewnia korzyści podczas montażu, instalacji i obsługi

Integracja serwonapędu i elektroniki w tej samej obudowie sprawia, że ten system jest przeznaczony do zastosowań wymagających dużej elastyczności i dynamiki, takich jak te stosowane w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Decentralizacja jednostki napędowej zapewnia korzyści podczas montażu, instalacji i obsługi. W zależności od zastosowania, można zabudować w systemie serwonapędów do 60 napędów.

Sterowanie ruchem jest wbudowane w napęd tak, by sekwencje ruchu mogły następować niezależnie. Zwalnia to sterownik wyższego rzędu i zapewnia bardziej elastyczne rozwiązanie dla napędów. Napęd nadrzędny można zaprogramować poprzez IEC 61131-3, a do podłączenia napędów stosowane są kable hybrydowe, toteż instalacja jest szybka i prosta.