VLT® dU-dt Filter MCC 102

Filter VLT® dU/dt MCC 102 redukuje wartości dU/dt napięcia między fazami na zaciskach silnika — kwestia ważna w przypadku krótkich kabli silnika. 

Filtry VLT® dU/dt MCC 102 są różnicowymi filtrami dolnoprzepustowymi, które zmniejszają napięcia szczytowe faza-faza na zaciskach silnika i ograniczają czas narastania do poziomu obniżającego naprężenia na izolacji uzwojenia silnika.

W porównaniu z filtrami sinusoidalnymi, filtry dU/dt mają wartość częstotliwości odcięcia powyżej częstotliwości przełączania. Napięcie na zaciskach silnika ma nadal kształt impulsu PWM, lecz czas narastania i wartość szczytowa są zredukowane. Są mniejsze, ważą mniej i mają niższą cenę w porównaniu z filtrami z falą sinusoidalną. Ponadto ze względu na mniejsze indukcyjności i pojemności, filtry dU/dt filtry wykazują nieistotną reaktancję między falownikiem a silnikiem, przez co są one przydatne w zastosowaniach o wysokiej dynamice.