Przekaźniki czasowe

Przekaźniki czasowe SIRIUS stosowane są w układach do realizacji operacji łączeniowych związanych z rozruchem, zabezpieczeniem, kontrolą czy też regulacją, wymagających zastosowania zwłok czasowych. Mogą one realizować opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie lub przełączanie z obwodu gwiazdowego na trójkątowy przy wykonywaniu rozruchu napędu w układzie gwiazda-trójkąt.