iTEMP® TMT188 Temperature head transmitter

Konwersja sygnału z czujnika do stabilnego i standardowego sygnału wyjściowego dla wszystkich branż.
Przetwornik przeznaczony jest do konwersji sygnału z czujnika rezystancyjnego Pt100 w stałym zakresie pomiarowym. Standardowo w pomiarach procesowych jako sygnał wyjściowy stosuje się sygnał 4…20 mA. Oznacza to szybki, łatwy i oszczędny pomiar temperatury oraz uzyskanie wiarygodnych i dokładnych wyników dla różnych zastosowań przemysłowych.