iTEMP® TMT180 Główkowy przetwornik temperatury dla Pt100

Konwersja sygnału rezystancyjnego standardowego sygnału 4-20mA.
Przetwornik przeznaczony jest do konwersji sygnału z czujnika rezystancyjnego Pt100. Możliwe jest skonfigurowanie różnych zakresów pomiarowych. Standardowo w pomiarach procesowych jako sygnał wyjściowy stosuje się sygnał 4…20 mA. Oznacza to szybki, łatwy i oszczędny pomiar temperatury oraz uzyskanie wiarygodnych i dokładnych wyników dla różnych zastosowań nie-Ex.