Hydrostatyczny pomiar poziomu Deltapilot FMB52

Czujnik ciśnienia hydrostatycznego z celą pomiarową CONTITE do pomiarów poziomu.
Deltapilot FMB52 to czujnik w wersji linowej ze stałym przyłączem technologicznym. Czujnik ten, z celą pomiarową CONTITE jest stosowany głównie w przemyśle procesowym i w gospodarce wodno-ściekowej. Służy on do pomiaru poziomu cieczy i past w zbiornikach otwartych i zamkniętych; pomiar jest niewrażliwy na tworzenie się piany na powierzchni medium. Możliwość stosowania w obwodach blokadowych o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2.