Elektryczny pomiar różnicy ciśnień Deltabar FMD71

System elektrycznej różnicy ciśnień złożony z dwóch ceramicznych czujników ciśnienia, podłączonych do jednego przetwornika.
System elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień Deltabar FMD71 służy do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach ciśnieniowych, kolumnach destylacyjnych/parownikach. Jeden moduł czujnika (HP) mierzy ciśnienie hydrostatyczne. Drugi moduł czujnika (LP) mierzy nadciśnienie wewnątrz zbiornika. W oparciu o te wartości przetwornik wylicza wartość poziomu. System ten eliminuje problemy występujące w tradycyjnych systemach pomiaru różnicy ciśnień.