DC UPC

Bezobsługowe moduły DC UPS oferują wysoką niezawodność podczas awarii zasilania. Mogą być wyposażone w kondensatory, które pozwalają podtrzymać zasilanie do kilku minut lub akumulatory, których czas buforowania może wynieść do kilku godzin. Obydwa warianty można włączyć do istniejących instalacji za pomocą sieci Ethernet / Profinet.