Ciśnienie absolutne i względne Cerabar PMP55

Cyfrowy przetwornik ciśnienia z całkowicie spawanym separatorem membranowym do pomiaru gazów i cieczy.
Cyfrowy przetwornik ciśnienia Cerabar PMP55 z separatorem membranowym jest stosowany w przemyśle procesowym i w branży higienicznej do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy. Służy do pomiaru wysokich ciśnień i w zakresie wysokich temperatur medium od -70 do +400°C (-94...750°F). Szybka konfiguracja przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego bez konieczności zadawania ciśnienia wzorcowego ułatwia uruchomienie i zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508 i PN-EN 61511.