AV210, Zawory sterowane pneumatycznie, katowe

Katowe zawory sterowane pneumatycznie typu AV210 moga pracowac z medium o wysokiej temperaturze i duzej lepkosci oraz mozna je stosowac gdy medium zawiera zanieczyszczenia mechaniczne. Zawory te stosowane sa jako idealne rozwiazanie do wymagajacych aplikacji przemyslowych. Korpus zaworu wykonany jest z brazu armatniego (RG5) lub stali nierdzewnej (AISI 316).
Duza przepustowosc
2/2-drozny
Zawor o gniezdzie skosnym
Wersja NC: zamykany zarownoprzeciwniejak izgodnie zkierunkiem przeplywu medium
Wersja NO: zamykanyprzeciwniedo kierunku przeplywu medium
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub mosiadzu